Risicomanagement aanpak

Aandacht voor projectrisico’s

In de praktijk wordt met grote regelmaat ervaren dat de risico’s bij decentrale overheden onvoldoende in beeld zijn. Dit is al jarenlang het geval en ook na de inzet van nieuw beleid bij de overheid rondom het beperken van de overheidsrisico’s bij projecten lijkt het allemaal niet veel te hebben geholpen.

In enkele gevallen is er helemaal geen onderbouwd inzicht. Ook van een systematische risicobeheersing is veelal geen sprake. Het is noodzakelijk dat gemeenten de beheersing van de uitvoering vergroten om op dit gebied ‘in control’ te geraken. Grote investeringsprojecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zouden daarbij als eerste onder de loep moeten worden genomen.

Risicomanagement biedt perspectief!

Risicomanagement staat niet alleen in het bedrijfsleven volop in de belangstelling, maar ooksteeds meer bij de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs.

Deze aandacht is terug te voeren op de hervormingen en modernisering van de overheid. De burger vraagt om en transparante, klantgerichte en efficiënte (semi)overheid. In een steeds complexere omgeving nemen de risico’s hierdoor toe. Dit brengt afreukrisico’s met zich mee, getuige de vuurwerk-ramp in Enschede of de Wmo-aanbesteding, waarbij vragen rijzen over de geleverde kwaliteit.

Risicomanagement: van ad hoc naar integraal

Veel overheidsorganisaties besteden aandacht aan risicomanagement. Jammer alleen dat ze dat op nogal versnipperde wijze doen, of louter op basis van actuele problematiek.

Zo is er van effectieve beheersing vaak nauwelijks sprake. Hoog tijd dus dat integraal risicomanagement in de publieke sector meer aandacht krijgt.

Comments Off on Risicomanagement aanpak

Comments are closed.